خاک بر سر

خاک بر سر کسی که نمی تواند در لحظه شاد باشد. خاک بر سر کسی که نمی تواند به دیگران عشق بورزد. خاک بر سر کسی که در ابراز محبت بخل می ورزد.

هم اکنون من یک خاک بر سرم. خاک بر سری که می خواهد تغییر کند.

/ 1 نظر / 16 بازدید