قدرت

دیوونه شدم. یک زن قوی چه شکلیه؟ چی کار کنم که قوی باشم؟ چی کار کنم که بتونم اختیار ذهنمو به دست بگیرم...

/ 3 نظر / 13 بازدید
چوپان

زنای قوی کار شاقی نمیکنن که. اجازه میدن بخودشون که همینجوری هستن بمونن. عادی باشن. شما که دنبال قوی بودنی پس قدم اول که خواستنه برداشتی. بسم الله

وحید53

به کسی متکی و و ابسته نشه

دلارام

منم در تلاشم برا رسیدن به همچین چیزی هرچند میدونم به قیمت زیرپا گذاشتن خودم و اخلاق ذاتیم تموم میشه