غم

مسئله اینه که کسی نیست که غممو باهاش قسمت کنم. تنهایی هم نمی تونم سنگینی این غمو تحمل کن. سه هفته اس بغض دارم. اما نه بالا میره نه پایین میاد. مطمئنم اگه گریه کنم خوب می شم. باورم می شه که تنهام و آروم می شم. اما اشکم نمیاد.

آدم وقتی شوهر کنه بازم غمایی داره که فقط مال خودش باشه؟؟؟

/ 2 نظر / 12 بازدید